Αποστολή

Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα που παράγουμε να συμβάλλουν διαρκώς
στην αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας της υπηρεσίας και της φροντίδας στον χώρο της Υγείας.

Η Φιλοσοφία μας

Εμπιστοσύνη

Προσφέρουμε έργα που αξιοποιούν κάθε γνώση ώστε να είμαστε σίγουροι οτι κάνουμε το καλύτερο για εσάς. Χτίζουμε ανθρώπινες σχέσεις παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη και αυτό το αποδεικνύει η εμπιστοσύνη που εισπράττουμε και φροντίζουμε να ανανεώνεται.
trust
innovation

Καινοτομία

Πάντα στη πρώτη γραμμή, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να πρωτοπορείτε.

Ματιά στο μέλλον

Επενδύουμε στη Καινοτομία. Μέσα από τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, προωθούμε την τεχνογνωσία για να αναπτύξουμε έργα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο. Οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες και ευέλικτες.
eyes to the future
effectiveness

Συνέπεια · Αποτελεσματικότητα

Εργαζόμαστε με μεθοδικότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι συνεχείς έλεγχοι με διεθνή κριτήρια εξασφαλίζουν την ποιότητα σε κάθε έργο που δημιουργούμε. Σας εκπαιδεύουμε και είμαστε δίπλα σας παρέχοντας υποστήριξη κάθε φορά που μας χρειάζεστε.

Ομάδα

Στην Computer Team είμαστε μια ομάδα που έχει στόχο να προσφέρει στον κόσμο της Ιατρικής περισσότερη λειτουργικότητα, ταχύτητα και ευκολία στην καθημερινή του εργασία.
team

Η Φιλοσοφία μας

Εμπιστοσύνη

Προσφέρουμε στους πελάτες μας έργα που αξιοποιούν κάθε γνώση ώστε να είμαστε σίγουροι οτι κάνουμε το καλύτερο για εσάς. Χτίζουμε ανθρώπινες σχέσεις παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη και αυτό το αποδεικνύει η εμπιστοσύνη που εισπράττουμε και φροντίζουμε να ανανεώνεται.

Καινοτομία

Πάντα στη πρώτη γραμμή, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη με υπευθυνότητα και τάση βελτιστοποίησης.

Ματιά στο μέλλον

Επενδύουμε στη Καινοτομία. Μέσα από τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, προωθούμε την τεχνογνωσία για να αναπτύξουμε έργα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο. Οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες και ευέλικτες.

Συνέπεια · Αποτελεσματικότητα

Εργαζόμαστε με μεθοδικότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι συνεχείς έλεγχοι με διεθνή κριτήρια εξασφαλίζουν την ποιότητα σε κάθε έργο που δημιουργούμε. Εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας πάνω στα προϊόντα μας και είμαστε δίπλα σας παρέχοντας υποστήριξη κάθε φορά που μας χρειάζεστε.

Ομάδα

Στην Computer Team είμαστε μια ομάδα που έχει στόχο να προσφέρει στον κόσμο της Ιατρικής περισσότερη λειτουργικότητα, ταχύτητα και ευκολία στην καθημερινή του εργασία.

Η Φιλοσοφία μας

Εμπιστοσύνη

Προσφέρουμε στους πελάτες μας έργα που αξιοποιούν κάθε γνώση ώστε να είμαστε σίγουροι οτι κάνουμε το καλύτερο για εσάς. Χτίζουμε ανθρώπινες σχέσεις παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη και αυτό το αποδεικνύει η εμπιστοσύνη που εισπράττουμε και φροντίζουμε να ανανεώνεται.

Καινοτομία

Πάντα στη πρώτη γραμμή, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη με υπευθυνότητα και τάση βελτιστοποίησης.

Ματιά στο μέλλον

Επενδύουμε στη Καινοτομία. Μέσα από τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, προωθούμε την τεχνογνωσία για να αναπτύξουμε έργα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο. Οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες και ευέλικτες.

Συνέπεια · Αποτελεσματικότητα

Εργαζόμαστε με μεθοδικότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι συνεχείς έλεγχοι με διεθνή κριτήρια εξασφαλίζουν την ποιότητα σε κάθε έργο που δημιουργούμε. Εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας πάνω στα προϊόντα μας και είμαστε δίπλα σας παρέχοντας υποστήριξη κάθε φορά που μας χρειάζεστε.

Ομάδα

Στην Computer Team είμαστε μια ομάδα που έχει στόχο να προσφέρει στον κόσμο της Ιατρικής περισσότερη λειτουργικότητα, ταχύτητα και ευκολία στην καθημερινή του εργασία.

Ιστορικό

Η Computer Team γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη από μία ενθουσιώδη ομάδα με στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πληροφόρησης ανερχόμενων επιχειρήσεων
εμπιστευόμενη υψηλής ποιότητας hardware και λογισμικό. Εξελίχθηκε σε μία εταιρία απόλυτα εξειδικευμένη στα Πληροφοριακά Συστήματα για τον κόσμο της Υγείας,
με δικής της ανάπτυξης εφαρμογές λογισμικού και πλήρεις πολυδιάστατες υπηρεσίες.Αναπτύσσουμε Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Υγείας, για τη διαρκή αναβάθμιση της φροντίδας υγείας που απολαμβάνει το κοινωνικό σύνολο.